Drukuj

SOSNOW MPozyskane środki unijne sprawiły, że wymagający od lat remontu budynek, wkrótce zyska nowe oblicze.

 

 

 

 

 

Z początkiem lutego rozpoczęto prace remontowo – budowlane, które potrwają do końca kwietnia. W celu zapewnienia mieszkańcom miejsca do kultury, rekreacji i wypoczynku w ramach gruntownego remontu w budynku zostanie wymieniona stolarka drzwiowa, nowe tynki, odnowione ściany, posadzki, wymienione instalacje wod - kan, elektryczne, wentylacyjne i centralnego ogrzewania.

W ramach projektu budynek zostanie też doposażony. Dzięki wykonaniu pochylni po zrealizowaniu operacji obiekt będzie ogólnodostępnym miejscem bez barier architektonicznych również dla osób niepełnosprawnych.

Inwestycje realizowana w ramach podpisanej z końcem ubiegłego roku umowy o przyznanie środków finansowych w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych tj. 487 748,00 zł na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 

 

EU MA PROW