DS MBudynek starej szkoły w Łączanach zmienia się w Dzienny Dom Seniora. Główne prace remontowo – budowlane zostały już wykonane, wymieniono pokrycie dachowe, stolarkę okienną i drzwiową, instalacje.

 

 

 

 

Teraz wewnątrz budynku trwają prace wykończeniowe, a wokół budynku wykonywana jest elewacja. W kolejnym etapie zostanie zagospodarowany teren podwórza. Prace potrwają do kwietnia.

 

DS 2 M


W nowym obiekcie - Dziennym Ośrodku Wsparcia i Aktywizacji Osób Starszych - od połowy roku fachową opiekę uzyskają osoby powyżej 60 roku życia. Podczas pobytu podopieczni będą mieć zapewniony dojazd do ośrodka, wyżywienie oraz wsparcie w zakresie zajęć terapeutycznych nastawionych na aktywność intelektualną i ruchową w ramach świadczonych usług opiekuńczo - pielęgnacyjnych oraz aktywizacyjno – usprawniających.

 

Dzienny Dom Seniora w Łączanach powstaje w ramach projektu „Młodzi Duchem”, na który władze gminy Brzeźnica pozyskały fundusze unijne w wysokości 3,5 mln złotych na częściowy remont oraz wyposażenie i funkcjonowanie ośrodka z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020.

 

EU RZP MAL UE