P 1 MW piątek 24 maja 2019 r. Poseł Marek Polak przyjechał na teren Gminy Brzeźnica. Spotkał się z Wójtem Bogusławem Antosem przy wałach wiślanych w Łączanach.

 

 

 

 

 

Na miejscu i to w czasie akcji przeciwpowodziowej Wójt przedstawił Posłowi konkretne potrzeby. Niezbędne jest wykonanie trzech ważnych inwestycji: budowa przepompowni stałej, wzmocnienie wałów na prawym brzegu Wisły, regulacja Potoku Półwiejskiego. Pan Poseł z rozwagą przyjął argumenty, dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.


Krótkie spotkanie było też okazją, żeby zaprezentować Posłowi nowo otwarty Dom Seniora w Łączanach. Wizyta w obiekcie wywarła bardzo dobre wrażenie, a nawet zaskoczenie, że Gmina Brzeźnica tak aktywnie realizuje politykę społeczną, w tym senioralną rządu.

 

P 2 M  P 3 M

 

 

W rozmowie z Panem Posłem i Wójtem uczestniczyli Ireneusz Żmija z Biura Poselskiego w Andrychowie, Mirosława Zybek radna Rady Powiatu Wadowickiego oraz Grzegorz Wojtas Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy.