GL BECZYN MIntegracja ludzi i organizacji nie zna granic, a przykład dobrej współpracy pokazują społecznicy z Gminy Brzeźnica. W niedzielę 22 września 2019 r. w Bęczynie uroczyście otwarto Centrum rekreacyjno – turystyczne po zrealizowaniu II etapu inwestycji.

 

 

 

 

W ubiegłym roku Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „POBIEDR” Paszkówka przy wsparciu środkami Unii Europejskiej oraz współpracy z Samorządem Gminy Brzeźnica wybudował budynek rekreacyjny. W tym roku dzięki pozyskaniu kolejnych środków zewnętrznych i dalszej współpracy z samorządem Centrum w Bęczynie stało się jeszcze bardziej funkcjonalne i atrakcyjne.


Z myślą o młodych wykonano ogrodzone i oświetlone boisko z naturalną nawierzchnią. Tuż za nim powstała siłownia plenerowa. Przy prowadzących do boiska i siłowni ścieżkach powstał plac zabaw z huśtawkami, piaskownicą oraz zamkiem ze zjeżdżalnią, a obok stanęła jeszcze altana.

Całkowita wartość zagospodarowania terenu opiewa na kwotę blisko 400 000 zł. z czego 300 000 stanowią środki unijne na operacje w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej', objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze", z wyłączeniem projektów grantowych.


Licznie zgromadzona publiczność była świadkiem przecinania wstęgi nowego obiektu przez gości honorowych. Poświęcenia terenu dokonał ks. proboszcz Marek Holota. Następnie ze sceny płynęły oficjalne przemówienia, gratulacje i podziękowania. Organizatorzy dziękowali ludziom dobrej woli, dzięki którym zrealizowano projekt dofinansowany ze środków unijnych oraz przygotowano uroczystość otwarcia Centrum.

 

DSC 0052  DSC 0059

  

Wójt Brzeźnicy przekazał na ręce prezesa Pobiedru Wiesława Jaskuły puchar, będący dowodem uznania dla społeczników. Obecni na uroczystym otwarciu nowej części kompleksu goście także nie kryli podziwu dla wspólnych dokonań PUKS-u i samorządu Gminy Brzeźnica.


Program w dniu uroczystego otwarcia Centrum rekreacyjno - turystycznego w Bęczynie był wypełniony wieloma wydarzeniami. Po części oficjalnej na murawie boiska rozegrano turniej żaków O Puchar Księdza Proboszcza Marka Holoty. Do zawodów stanęły dwie ekipy gospodarzy, wadowickiej Skawy i skawińskiego Piasta oraz drużyny św. Józefa Kalwaria i krakowskiej Garbarni. Gospodarze nie dali za wygraną i puchar trafił w ich ręce.

 

Strona Internetowa PUKS POBIEDR - zobacz