TABLICA OGLZapraszamy osoby chętne do podniesienia swoich kwalifikacji. Projekt: „Małopolska Fabryka Aktywizacji POWER”.

 

 

 

 

 

Proponowane szkolenia dla osób w wieku od 15 do 29 roku życia:

 

- kurs operatora obrabiarek i skrawarek CNC

- wózki widłowe

- kurs kosmetyczny

 

W projekcie może wziąć udział osoba:

 

- która zamieszkuje Gminę Brzeźnica,

- nie uczy się (studia dzienne, liceum, technikum, szkoły branżowe, policealne, nie wliczane są w to studia zaoczne, licea wieczorowe) i nie pracuje, jak również nie bierze udziału w innym projekcie podnoszącym kwalifikacje zawodowe,

- która chce wrócić do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem (dziecko do lat 6).

 

Zaplanowane formy wsparcia:

 

  1. Doradztwo zawodowe,

  2. Pośrednictwo pracy,

  3. Szkolenie/ kurs z egzaminem, stypendium szkoleniowe 1.033 zł,

  4. Staże zawodowe (3 miesiące, płatne 1.033 zł za miesiąc).

  5. Zwrot kosztów dojazdu na kurs i staże.

 

Termin rozpoczęcia kursów zależny od czasu, w którym utworzy się grupa chętnych na poszczególne kursy.

Miejsce realizacji kursów Gmina Brzeźnica.

 

Zapisy i więcej informacji pod numerem 606 713 764

 


 

Proponowane szkolenia dla osób w wieku powyżej 30 roku życia:

 

- kurs operatora obrabiarek i skrawarek CNC

 

W projekcie może wziąć udział osoba:

 

- która zamieszkuje Gminę Brzeźnica,

- nie pracuje i nie uczy się (studia dzienne, liceum, technikum, szkoły branżowe, policealne, nie wliczane są w to studia zaoczne i licea wieczorowe), jak również nie bierze udziału w innym projekcie podnoszącym kwalifikacje zawodowe,

- która chce wrócić do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem (dziecko do lat 6).

 

Zaplanowane formy wsparcia:

 

  1. Doradztwo Zawodowe,

  2. Pośrednictwo pracy,

  3. Szkolenie/ kurs z egzaminem, stypendium szkoleniowe 1.033 zł,

  4. Staże zawodowe (3 miesiące, płatne 1.033 zł za miesiąc).

  5. Zwrot kosztów dojazdu na kurs i staże.

 

Termin rozpoczęcia kursów zależny od czasu, w którym utworzy się grupa chętnych na poszczególne kursy.

Miejsce realizacji kursu Gmina Brzeźnica.

 

Zapisy i więcej informacji pod numerem 606 713 764