RIMZ dniem 1 kwietnia 2019 r. podpisano umowę o przyznanie środków finansowych w wysokości 300 000,00 zł na przedsięwzięcie pn.: „Utworzenie rowerowego szlaku turystycznego na trasie Paszkówka – Sosnowice do zabytkowego Kościółka p.w. NMP w Sosnowicach”

 

 

 

 

Operacja realizowana będzie w ramach środków europejskich Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”


W ramach zadania planowane jest utworzenie rowerowego szlaku turystycznego na trasie Paszkówka - Sosnowice biegnącego po istniejących drogach. Jego początek będzie miał miejsce od Łowiska wędkarskiego „Pod Dębem” w Paszkówce, a koniec przy   zabytkowym Kościółku w Sosnowicach będącym na szlaku architektury drewnianej małopolski.

Zakres inwestycyjny dotyczył będzie głównie przebudowy drogi gminnej Nr K 470044 w km 0+021,10 - 0+697,65 w miejscowości Sosnowice poprzez wykonanie pobocza w celu zapewnienia bezpieczniejszego dojazdu do jednego z piękniejszych zabytków kultury na terenie gminy, do którego dotarcie jest utrudnione z uwagi na brak odpowiedniej infrastruktury technicznej. Termin zakończenia prac planuje się na koniec sierpnia br.