SKS v2Uczniowie ze wszystkich szkół podstawowych w Gminie Brzeźnica wezmą udział w Programie „SKS 2020”.

 

 

 

 

Operatorem wojewódzkim tego programu jest Małopolski Szkolny Związek Sportowy w Krakowie, natomiast środki finansowe pochodzą z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz z budżetu Gminy Brzeźnica.


W ramach Programu zajęcia będą prowadzone w dwóch edycjach tj.: w wiosennej w  terminie od 15.01.2020 r. do 21.06.2020 r. oraz w jesiennej w terminie od 01.09.2020 r. do  12.12.2020 r.

Programu „Szkolny Klub Sportowy 2020” ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych, pod  opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole, 2 razy w  tygodniu po 60 minut w każdej grupie. Zajęcia będą odbywać się w  poszczególnych szkołach z wykorzystaniem istniejącej bazy sportowej.


W Gminie Brzeźnica powstanie łącznie 12 grup SKS we wszystkich szkołach podstawowych, w tym 3 w ZSP w Brzeźnicy, po 2 w ZSP w Łączanach, w ZSP w Tłuczani, w SP Paszkówce, w SP w Sosnowicach oraz 1 grupa w SP w Marcyporębie.