SALA GL MW dniu 6 marca 2020 roku Wójt Gminy Brzeźnica podpisał z Ministerstwem Sportu umowę o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pn. Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo – sanitarnym w miejscowości Sosnowice w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej.

 

 

 

 

SALA 2 D

 

Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sosnowicach trwa. Całkowity koszt zadania to blisko 2 200 000,00 zł.


Dofinansowanie w wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych zostanie sfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu.

W ciągu najbliższych kilku miesięcy powstanie kolejna sala sportowa na terenie Gminy. W efekcie od nowego roku szkolnego 2020/2021 uczniowie szkoły podstawowej, a w godzinach pozalekcyjnych również mieszkańcy będą mogli korzystać z nowej infrastruktury sportowej.