REMONT SK MRozpoczęto działania zmierzające do radykalnej poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 44 z drogą powiatową i gminną w miejscowości Nowe Dwory.

 

 

 

 

 

W bieżącym roku zostanie wykonana dokumentacja projektowa, zlecona przez GDDKiA dla zadania pn. „ Rozbudowa drogi krajowej nr 44 klasy GP związana z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową 1768K i drogą gminną nr 470029K i wydzieleniem pasa do lewoskrętu w ciągu drogi krajowej nr 44 wraz z rozbudową odcinków drogi powiatowej i drogi gminnej oraz budową niezbędnej infrastruktury w miejscowości Nowe Dwory”.

 

Geometria - Mapa >> zobacz