OSP V2Gmina Brzeźnica pozyskała od Województwa Małopolskiego blisko 43 000 zł środków finansowych na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Brzeźnica.

 

 

 

 

 

Dofinansowany zostanie zakup sprzętu, umundurowania i wyposażenia, które zostało uszkodzone lub zniszczone podczas akcji powodziowej w maju 2019 roku.


W ramach dotacji planowany jest zakup sprzętu, środków ochrony osobistej oraz elementów ubrania ochronnego do działań ratowniczo - gaśniczych, w tym m.in.: węże tłoczne, węże ssawne, zbiorniki paliwa do pompy szlamowej, węże ssące i tłoczne do pomp Białogon, uszczelki do węży ssawnych, rękaw p. powodziowy, folia podwężna na wał, ubrania, oraz buty i rękawice specjalne.

 

Otrzymana dotacja pozwoli na skuteczniejsze prowadzenie działań ratowniczych przez Jednostki OSP.