WOJT MSkładam serdeczne podziękowania dla wszystkich zespołów szyjących maseczki ochronne, które zorganizowały się w każdej miejscowości naszej gminy. Dzięki bezinteresownemu zaangażowaniu wielu osób – kół gospodyń, sołtysów, rad sołeckich, ochotników OSP i wielu chętnych udało się uszyć i zaopatrzyć mieszkańców w bawełniane maseczki.

 

 

 

 

 

 

Materiał został częściowo dostarczony ze Stowarzyszenia Dolina Karpia, zakupiony ze środków budżetu gminy oraz przekazany przez chętnych darczyńców. Do tej pory udało się uszyć ok 7 tys. maseczek ochronnych.

 

Wspólna praca i zaangażowanie pozwala zadbać o bezpieczeństwo własne i naszych rodzin, które w tym trudnym czasie jest dla wszystkich najważniejsze.

 

 

Wójt Gminy Brzeźnica

Bogusław Antos