ODWO LACZAN MWartość zadania: 12.500,00 zł

Termin realizacji: 4 – 20 październik 2017r.