1

Współfinansowana z dotacji z Ministerstwa Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu Rozwoju szkolnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2017

 

4

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Wartość dofinansowania: 871 050,00 zł

Całkowita wartość projektu:1 781 288,76 zł.

 

2

 

Okres realizacji projektu: czerwiec 2017 – czerwiec 2018

 

Cel projektu:

Celem projektu jest inicjowanie rozwoju społecznego poprzez zapewnienie uczniom Szkoły oraz wszystkim mieszkańcom gminy Brzeźnica i chętnym warunków do uprawiania sportu, rekreacji fizycznej oraz organizacji różnorodnych wydarzeń.

W dniu 29 września 2017r. została zawarta umowa o dofinansowanie pomiędzy Ministerstwem Sportu i Turystyki, a Gmina Brzeźnica. 19 czerwca 2107 r. Wójt Gminy Bogusław Antos podpisał umowę z wykonawcą robót budowlanych , którym jest Zakład Remontowo - Budowlany z Nowego Targu.

„Budowa hali sportowej umożliwi wprowadzenie do oferty edukacyjnej szkoły zajęć i programów sportowych, które obecnie odbywają się w ograniczonym zakresie w małej sali. Obiekt będzie również otwarty dla środowiska lokalnego. Dodatkowo inwestycja wpisuje się w wdrażaną reformę edukacji. Obecna sala gimnastyczna po zakończeniu budowy zostanie zaadaptowana na potrzeby szkoły” mówi Bogusław Antos – Wójt Gminy.

W ramach inwestycji powstał budynek o wymiarach 41,01m x 24,25m. W „łączniku” będącym przejściem z budowanej sali do części szkolnej wykonane zostały szatnie i zaplecze sanitarne, obok kotłownia i część magazynowa. Obiekt jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.