5

4

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Wartość dofinansowania: 170 000,00 zł

Całkowita wartość projektu: 340 000,00 zł

 

4 D

 

 

Podstawowe informacje o projekcie:

Cel projektu: Wsparcie samorządów w tworzeniu mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych

Okres realizacji projektu: 01.08.2018 – 31.12.2018 r.

W ramach prac związanych z adaptacją obiektu gruntownie wyremontowano wszystkie pomieszczenia budynku w miejscowości Wyźrał. Zmodernizowana została instalacja elektryczna, wodociągowa i centralnego ogrzewania. Obiekt poddano też termomodernizacji. Ocieplono ściany zewnętrzne i wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. W ramach środków  zakupiono też  niezbędne wyposażenie mieszkań. Dzięki temu obiekt,   został zmodernizowany i zyskał nową funkcję. 

 

1 D2 D

 

 

5