4

4

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Wartość dofinansowania: 149 747,18 zł

Całkowita wartość projektu: 187 183,98 zł

 

 

Podstawowe informacje o projekcie:

Cel projektu: Zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastrukturę ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym.

Okres realizacji projektu: 01.03.2020r. - 31.08.2020r.

Projekt ma służyć zapobieganiu marginalizacji, nabywaniu nowych kompetencji oraz profilaktyce zdrowotnej osób dojrzałych. W ramach realizacji zadania seniorom została udostępniona infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów. W budynku na ulicy Wiślanej w Brzeźnicy, poza pomieszczeniami, gdzie mogą spotykać się członkowie klubu, zostało zaadaptowane poddasze na salę do rehabilitacji.


W Klubie Seniora osoby starsze znajdą wsparcie w codziennym życiu oraz nabywaniu umiejętności organizacji czasu wolnego, a także w utrzymaniu kondycji psychofizycznej. Klub Seniora ma pomóc w przeciwdziałaniu ich izolacji i marginalizacji, aktywizacji osób starszych w celu podejmowania działań zmierzających do poprawy jakości ich życia, odkrywaniu i rozwijaniu ich zainteresowań, a także poszerzaniu i zdobywaniu wiedzy oraz zaspokajaniu potrzeb kulturalnych i towarzyskich.

 

123

 

 

46