1

4

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Wartość dofinansowania: 1 065 180,35 zł

Całkowita wartość projektu:2 189 999,99 zł

 

2

 

Podstawowe informacje o projekcie:

Cel projektu: Poprawa warunków rozwoju, kształcenia i dostępu do edukacji w Szkole Podstawowej w Sosnowicach. Bezpośrednim celem jest poprawa efektów kształcenia, a także ułatwienie dostępu do zajęć sportowych osobom w tym niepełnosprawnym.

Okres realizacji projektu: do 30.09.2020 r.

Mieszkańcy, a szczególnie uczniowie Sosnowic mogą cieszyć się nowoczesną i przestronną salą, w której oprócz lekcji wychowania fizycznego odbywać się będą zajęcia rozwijające sportowe talenty i pasje wychowanków.

Przy szkole podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sosnowicach do tej pory nie było sali gimnastycznej. W nowym obiekcie dzieci będą miały do dyspozycji duże boiska do gry. Nowy budynek to obiekt parterowy, wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej z salą gimnastyczną o powierzchni 514 m2 wyposażoną w funkcjonalną infrastrukturę: szatnie z prysznicami, toalety i pomieszczenia dla trenerów. Budynek jest połączony parterowym łącznikiem z istniejącą szkołą. 

 

3