4 mCelem projektu było inicjowanie rozwoju społecznego poprzez stworzenie uczniom Szkoły Podstawowej w Paszkówce oraz wszystkim mieszkańcom gminy Brzeźnica i regionu warunków do uprawiania sportu, rekreacji fizycznej oraz organizacji różnorodnych wydarzeń.

 

 

 

 

 

Kwota dofinansowania: 1 543 015,61 zł.

Całkowite koszty projektu: 2 205 808,01 zł.

Okres realizacji projektu: 28.07.2009 – 31.08.2010

Cel projektu: 

 

LOGO

 

Dzieci i nauczyciele mogą teraz pracować w bardzo dobrych warunkach lokalowych. Poprzez realizację inwestycji szkoła ma ocieplone ściany, wymienione okna i drzwi, a całość pokryta jest nowym dachem. W dniu 1 września 2009 r. budynek szkoły przywitał uczniów nowym wyglądem. Równocześnie prowadzona była budowa: sali gimnastycznej, boiska wielofunkcyjnego, parkingu oraz chodnika. Ostatecznie w czerwcu 2010 r. zakończono całokształt różnorodnej inwestycji i kompleks uzyskał pozwolenie na użytkowanie.

Nowy obiekt szkolno-sportowy jest ogólnodostępny dla społeczności lokalnej. Na co dzień głównym użytkownikiem jest młodzież szkolna i dzieci, ale co ważne z infrastruktury sportowej mogą korzystać również mieszkańcy gminy i regionu.

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego - działanie 6.2. B Infrastruktura społeczna w tym edukacyjna i sportowa.

 

5 6 8