2 mPodstawowym celem realizacji projektu jest podniesienie standardu życia mieszkańców Gminy Brzeźnica ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Sosnowic.

 

 

 

 

 

Logo 1Logo 2

 

Kwota dofinansowania: 93.644,00 zł

Całkowite koszty projektu: 121.215,09 zł.

Okres realizacji projektu: 2009

Cel projektu:

 

Bezpośrednim efektem realizacji inwestycji polegającej na wymianie pokrycia dachowego oraz dociepleniu ścian (termomodernizacji budynku) była poprawa stanu technicznego Domu Kultury w Sosnowicach, przy czym najważniejszym aspektem projektu, był jego wpływ na możliwość funkcjonowania i rozszerzania oferty kulturalno - edukacyjnej dla mieszkańców Sosnowic i miejscowości ościennych.

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach osi 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” działanie 313, 322, 323 „Odbudowa i rozwój wsi”.

 

1 2