PLAC 1 2Celem operacji jest zapewnienie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu oraz wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez budowę ogólnodostępnych placów zabaw.

 

 

 

 

 

 

LOGO

Kwota dofinansowania: 88 948,00 zł

Całkowite koszty projektu: 144 689,79 zł

Okres realizacji projektu: 08.2010 – 10.2010

Cel projektu:

 

Przedmiotowa inwestycja polegała na urządzeniu w siedmiu sołectwach Gminy Brzeźnica miejsc aktywnego wypoczynku - ogólnodostępnych placów zabaw poprzez montaż urządzeń zabawowych w miejscowościach: Bęczyn, Brzezinka, Kopytówka, Sosnowice, Marcyporęba, Paszkówka, Tłuczań.

 

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu „Odnowa i rozwój wsi”, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Doliny Karpia”