1 mCelem niniejszego projektu jest wzrost integracji społecznej oraz rozwój tożsamości ludności wiejskiej poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi.

 

 

 

 

 

 

Logo 1Logo 2

 

Kwota dofinansowania: 228 527,00 zł

Całkowite koszty projektu: 478.113,34 zł

 

Okres realizacji projektu: 2012

Cel projektu:

 

Przedmiotowa inwestycja polegała na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej placu - centrum wsi Brzeźnica w ramach którego wykonano: wybrukowanie placu, układ komunikacyjny, kanalizację opadową, ściany oporowe, oświetlenie terenu i montaż małej architektury.

 

2 3 

 

 

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” - oś Priorytetowa 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013