1 mPoprawa jakości życia oraz wzrost integracji społecznej poprzez budowę miejsc postojowych dla samochodów, remont chodników, utwardzenie nawierzchni, wprowadzenie alejek pieszych i elementów małej architektury w miejscowości Paszkówka.

 

 

 

 

 

Logo 1Logo 2

 

Kwota dofinansowania: 310 825,95 zł

Całkowite koszty projektu: 519 636,56 zł

Okres realizacji projektu: 2013

Cel projektu:

 

W Paszkówce powstał rynek, który nawiązuje do dawnej tradycji, kiedy to w Pobiedrze odbywały się słynne jarmarki. Centrum Paszkówki zmieniło swój wizerunek, stało się nie tylko piękną wizytówką, ale przede wszystkim dogodnym miejscem dla mieszkańców na rodzinne spacery i rozwijanie różnych form wypoczynku na świeżym powietrzu.

Tuż obok ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci na niezagospodarowanym dotąd terenie usytuowane zostały alejki wraz z ławeczkami, altaną i wyremontowaną studnią, upamiętniającą historię miejsca. Wzdłuż zaprojektowanych ścieżek powstały kompozycje rabat z wielorocznych krzewów i bylin w spokojnych zestawieniach kolorystycznych. W ramach zadania powstało również kilka miejsc postojowych, wyremontowano chodnik i rów odwadniający wokół placu.

 

2 3

 

 

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” - oś Priorytetowa 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013