1 1Celem operacji jest zachowanie i wykorzystanie zasobów dziedzictwa historycznego poprzez oznaczenie i przygotowanie bunkrów wojennych , upamiętnienie miejsca obozu pracy w Gminie Brzeźnica, wydanie folderu oraz przeprowadzenie wykładu upamiętniającego wydarzenia przeszłości.

 

 

 

 

 

2 3

 

Kwota dofinansowania: 17 701,46zł

Całkowite koszty projektu: 27 078,00 zł  

 

Okres realizacji projektu: 10.2013 – 12.2013

 

Cel projektu:

 

W celu dokumentowania dziejów gminy Brzeźnica i edukacji młodego pokolenia zrealizowano w 2013 r. projekt pn. „Upamiętnienie miejsc historycznych i wzbogacenie bazy obiektów turystycznych poprzez oznaczenie i przygotowanie do zwiedzania bunkrów wojennych i miejsca niemieckiego obozu pracy Baudienst oraz wydanie folderu i przeprowadzenie wykładu o wydarzeniach przeszłości na terenie Gminy Brzeźnica”.  

 

LOGO

 

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu „Małych projektów”, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Doliny Karpia”