1 1Celem projektu jest: poprawa jakości życia oraz wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszaru wiejskiego poprzez budowę kompleksu sportowo - rekreacyjnego

 

 

 

 

 

2

Kwota dofinansowania: 333 654,46 zł

Całkowite koszty projektu: 557 608,21 zł

Okres realizacji projektu: 2012 - 2013

Cel projektu:

 

Mieszkańcy Łączan zyskali nowy obiekt. W 2013 roku wybudowano obiekt użyteczności publicznej o charakterze sportowo – rekreacyjnym przy boisku sportowym w Łączanach.

Dzięki nowemu przedsięwzięciu powstaje pierwsze w gminie Brzeźnica nowoczesne zaplecze sportowo – rekreacyjne. Publiczna baza będzie służyć, jako miejsce spotkań integracyjnych lokalnej społeczności. Najwięcej docenią to przedsięwzięcie wszyscy miłośnicy uprawiania sportu: dzieci, młodzież i dorośli skupieni w Klubie sportowym „Wisła” Łączany.

 

Logo 1 Logo 2

 

 

 

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” - oś Priorytetowa 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013