4 1Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury położonego nad Potokiem Radwanickim w Marcyporębie w celu poprawy jakości życia i wzrostu atrakcyjności obszaru wiejskiego.

 

 

 

 

 

 

1 2 3

 

Całkowite koszty projektu: 274 669,46 zł  

dofinansowanie 80% kosztów kwalifikowalnych

Okres realizacji projektu: marzec – czerwiec 2014

Cel projektu:

 

Realizacja projektu polegała na wykonaniu prac remontowo budowlanych - dociepleniu ścian, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, pokrycia dachowego i robót towarzyszących oraz zakup wyposażenia do sali widowiskowej został podniesiony standard budynku Domu Kultury.

 

LOGO

 

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu „Odnowa i rozwój wsi”, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Doliny Karpia”