1 1Zwiększenie liczby osób uprawiających aktywny wypoczynek, sport i rekreację na łonie przyrody oraz uatrakcyjnienie terenów nad rzekami poprzez budowę ogólnodostępnych boisk wielofunkcyjnych.

 

 

 

 

 

2 1

 

Całkowite koszty projektu: 622 072,18 zł  

dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowalnych

Okres realizacji projektu: maj – sierpień 2014

Cel projektu:

 

Ogólnodostępne bazy sportowe w postaci boisk wielofunkcyjnych o nawierzchni poliuretanowej wykonano przy szkołach w miejscowościach: Łączany, Sosnowice i Tłuczań.

Ogrodzone kompleksy rekreacyjne wyposażone zostały w niezbędny sprzęt do gry w koszykówkę, siatkówkę, piłkę ręczną i tenisa ziemnego.

 

LOGO

 

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu „Odnowa i rozwój wsi”, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Doliny Karpia”