W roku 2021 stawki podatku rolnego będą wynosić :
 
 
1. Za grunty rolne powyżej 1 hektara przeliczeniowego
146,375 zł rocznie za 1 ha przeliczeniowy
2. Za użytki rolne do 1 hektara292,75 zł rocznie za 1 ha użytków

 

W roku 2021 stawki podatku leśnego będą wynosić :

 

Podatek Leśny za 1 hektar gruntów leśnych   -  43,3048 zł