Miejscowość o obszarze 5,51 km2. Funkcję Sołtysa pełni Małgorzata Klaja. ( Dane Kontaktowe )

— (Sossnowycze — 1470-80).  Wieś leży na pograniczu Kotliny Oświęcimskiej z płynącą jej dnem Wisłą i wzgórz Pogórza Wielickiego.

Od roku 1178 tereny na której leży wieś włączone zostały do księstwa opolsko-raciborskiego, a po jego podziale — do księstwa oświęcimskiego. Również to księstwo uległo podziałowi i Sosnowice po roku 1445 znalazły się w księstwie zatorskim, aż do roku 1513 kiedy to zostało ono przyłączone do Królestwa Polskiego. W roku 1564 Sosnowice weszły w skład powiatu szczyrzyckiego w woj. krakowskim.

Wieś Sosnowice wspomina Jan Długosz w Liber Beneficiorum (1470-80), pisze on że we wsi są łany kmiece i zagrodnicy i należy ona do pafiaii p.w. Wszystkich Świętych w Pobiedrze. Właścicielem wsi był Jan i Mikołaj Strzała herbu Kotwicz.

Rejestr poborowy woj. krakowskiego z roku 1581 podaje, że wieś Sosnowice należała do Piotra Strzały i było w niej 6 łanów kmiecych. Wieś wymieniona w parafii pw. Wszystkich Świętych w Pobiedrze, ale od roku 1550 do 1610 roku wierni korzystali z kościoła w Marcyporębie, gdyż w tym czasie był on zamieniony na zbór kalwiński).

Strzałowie byli fundatorami istniejącego do dnia dzisiejszego małego kościółka filialnego (kaplicy) p.w. Imienia NMP.