Miejscowość o obszarze 10,44 km2.  Funkcję Sołtysa pełni Andrzej Jaskiernia. ( Dane Kontaktowe )

— (Thluczan, Tluczany, Tłuczań — 1470-80, Tłuczan — 1581).

Wieś leży na pograniczu Kotliny Oświęcimskiej z płynącą jej dnem Wisłą i wzgórz

Pogórza Wielickiego. Pod koniec XV w. własność Strzeszów h. Kuczka, w XVI w. Porębskich h. Nabram a później: Porębskich, Lgockich, Żydowskich i Starowieyskich. Wieś zorganizował Dzierżek (Dzierżysław) ze Stogniowic herbu Jastrzębiec, a w roku 1353 wystarał się o prawo niemieckie dla tej wsi. Wtedy też erygowano parafię w Tłuczani.

Tłuczań wspomina również Jan Długosz w Liber Beneficiorum (1470-80), pisze on że we wsi jest drewniany kościół parafialny p.w. św. Andrzeja Apostoła. Właścicielem wsi był Jan Strzeszkowski herbu Jastrzębiec.

We wsi w tym czasie były łany kmiece, role zagrodników oraz karczma. We wsi nie było folwarku. Niedługo potem, bo na początku XVI wieku właścicielami Tłuczani zostali Porębscy herbu Nabram z Poręby Żegoty.

Rejestr poborowy woj. krakowskiego z roku 1581 podaje, że Tłuczań jest wsią parafialną, i jej właścicielką była Porębska (zapewne wdowa po Andrzeju). We wsi był dwór i folwark oraz 5 ¾ łana kmiecego, 2 łany były puste (niezagospodarowany), 4 zagrodników z rolą, 4 komorników z bydłem, 1 rzemieślnik, karczma na ½ łana oraz tartak.