DK Logo

 

Podsumowanie partnerskich działań dla Doliny Karpia za pośrednictwem stowarzyszenia dolina karpia – Kampania informacyjna „5 lat LSR”

 

Minęło 5 lat współpracy Stowarzyszenia Dolina Karpia, pełniącego rolę Rybackiej Lokalnej Grupy Działania, z gminami, instytucjami kultury, podmiotami i osobami zaangażowanymi w rozwój regionu w okresie programowania 2014-2020.

Wspólnie pozyskaliśmy środki dla mieszkańców Doliny Karpia i całego obszaru w wysokości około 18 mln złotych a poprzez realizację ponad 120 przedsięwzięć wykonaliśmy większość założeń zapisanych w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru Doliny Karpia (LSR) w ramach środków PROW i PO RiM 2014-2020.

 

Plany stały się rzeczywistością

 

Wspólnie zdecydowaliśmy o celach i przedsięwzięciach zapisanych w strategiach, by następnie za pośrednictwem organu decyzyjnego Stowarzyszenia tj. Rady wybrać projekty do realizacji. Pozwoliły one rozwinąć region pod względem gospodarczym (powstało bądź utrzymano ponad 60 miejsc pracy) oraz zachować lokalne dziedzictwo kulturowo-historyczne i przyrodnicze obszaru. Dzięki zintegrowaniu projektów i wzmocnieniu oferty turystycznej Dolina Karpia stała się jedną
z ważniejszych destynacji w Małopolsce.

 

Wartość projektów zrealizowanych w ramach PROW i PO RYBY w przeliczeniu na jednego mieszkańca* każdej z gmin Doliny Karpia (zł/osobę) – stan na 30.09.2020 r.

* Liczba ludności na podstawie danych GUS, 31.12.2013 r.

 

Dolina Karpia - 233

Brzeźnica - 167

Osiek - 275

Polanka Wielka - 222

Przeciszów - 201

Spytkowice - 144

Tomice - 202

Zatro - 416

 

Jak wdrażaliśmy LSR do tej pory?

 

- przeprowadziliśmy 45 naborów wniosków na łączną kwotę około 27 mln złotych

- oceniliśmy 247 wniosków, z czego 225 zostało wybranych do dofinansowania

- zrealizowaliśmy 5 projektów współpracy, w tym 2 międzynarodowe

- zorganizowaliśmy biuro, w którym utworzyliśmy miejsca pracy dla 5 osób

- udzieliliśmy doradztwa dla ponad 350 osób

- zorganizowaliśmy kilkadziesiąt szkoleń i spotkań dla beneficjentów

- wspieraliśmy posiedzenia organów stowarzyszenia: Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej w liczbie około stu rocznie

- zorganizowaliśmy kilkaset działań aktywizacyjnych, pozwalających nabyć nowe umiejętności lokalnej społeczności

 

To nie koniec sukcesów!

 

W latach 2014-2020 zrealizowaliśmy 123 projekty, w tym 5 projektów własnych Stowarzyszenia Dolina Karpia. Realizacja projektów przyczyniła się do wzmocnienia gospodarczego regionu oraz wzrostu atrakcyjności turystycznej Doliny Karpia, którą z roku na rok odwiedza coraz więcej turystów.

Utworzonych i wspartych zostało ponad 60 miejsc pracy, w tym 15% dla osób z sektora rybackiego co stanowi duży potencjał dla rozwoju branży rybackiej, która coraz mocniej angażuje się w działania lokalne.

Potrzeby mieszkańców przekraczały limit dostępnych środków posiadanych przez Stowarzyszenia. Wiele z nich nie zostały wybranych z tego powodu do realizacji.

 

Rozwój turystyczny Doliny Karpia!

 

W ramach projektów współpracy i projektów własnych Stowarzyszenia przeprowadziliśmy szereg działań informacyjnych, promocyjnych i aktywizujących lokalną społeczność w kierunku wykorzystania potencjału kulturowego i przyrodniczego regionu pod względem turystycznym.

Nie zaprzestaliśmy działań na rzecz produktów lokalnych Doliny Karpia!

  • braliśmy udział w rejestracji kolejnych produktów na Liście Produktów Tradycyjnych. Obecnie w Dolinie Karpia mamy 12 tradycyjnych produktów: karp zatorski, karp osiecki, karp zatorski wędzony, prażonki polańskie, kaszana – kiszka z kapustą zasmażaną, sernik królewski, fileciki z karpia w pomidorach, kładzionki ziemniaczane witanowickie, obwarzanki pobiedryskie, pulpeciki z karpia w zalewie octowej, karp w zalewie octowej, radoczański jabłecznik.
  • promowaliśmy produkty lokalne na wydarzeniach promocyjnych organizowanych na obszarze Doliny Karpia (Festiwal Doliny Karpia), poza nią (Małopolski Festiwal Smaku, Wigilijny Małopolski Smak, Targi Agroturystyki i Turystyki Wiejskiej w Kielcach) oraz zagranicznych (Targi GruneWoche w Berlinie, Targi Spożywcze w Turynie).
  • wdrożyliśmy Program Marki Lokalnej Dolina Karpia i oznakowaliśmy 15 produktów znakiem marki lokalnej Dolina Karpia, dzięki któremu wzmacniamy świadomość lokalnej społeczności w zakresie jakościowych produktów z Doliny Karpia oraz przyciągamy klientów do zakupu produktów lokalnych Doliny Karpia.
  • rozwinęliśmy systemy sprzedaży bezpośrednich ryb, co pozwoliło na podniesienie jakości sprzedawanych ryb i produktów rybnych z Doliny Karpia.