PROW mDzięki dofinansowaniu przyznanemu przez samorząd województwa małopolskiego ze środków PROW 2014 - 2020 Dom Kultury w Sosnowicach zostanie wyremontowany.

 

 

 

 

 

W dniu 16.11.2018 r. Wójt Gminy Bogusław Antos wraz z Skarbnikiem Gminy Anną Kawską podpisali umowę o przyznanie pomocy na „Remont budynku Domu Kultury w Sosnowicach”.

 

Dofinansowanie obejmuje 63% kosztów kwalifikowanych i wynosi 487 748,00 zł.

Realizacja projektu rozpocznie się z początkiem przyszłego roku i potrwa do końca października. Zdobyte środki unijne sprawią, że w budynku zostanie przeprowadzony gruntowny remont w celu zapewnienia mieszkańcom miejsca do kultury, rekreacji i wypoczynku.