RADA K 2018 2023 M v3W dniu 21 listopada 2018 roku w Galerii Polsko - Słowackiej w Brzeźnicy odbyła się I uroczysta Sesja Rady Gminy Brześnica VIII kadencji 2018 - 2023. W sesji licznie wzięli udział sołtysi, kierownicy jednostek organizacyjnych oraz zaproszeni goście.

 

 

 

Jednym z ważniejszych punktów obrad było złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych oraz złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Brzeźnica Bogusława Antosa.

I sesja VIII kadencji do czasu wyboru przewodniczącego prowadzona była przez radną Ewę Bartosz

Rozpoczęła się od wręczenia zaświadczeń o wyborze na radnego oraz złożenia przez radnych ślubowania.

Zaświadczenia zostały wręczone przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej Pana Grzegorza Młynka. W swojej wypowiedzi życzył radnym rzetelnej i uczciwej pracy, która będzie się przyczyniać do rozwoju gminy i poprawy życia mieszkańców.


Na sesji tej wybrano także Przewodniczącego Rady Gminy, którym została radna Jadwiga Kozioł oraz i Wiceprzewodniczącego Radnego Kazimierza Pacułt. Obie kandydatury uzyskały w głosowaniu tajnym, jednogłośne poparcie.

W kolejnym punkcie obrad przystąpiono do czynności związanych z objęciem funkcji Wójta Gminy Brzeźnica na nową kadencję 2018-2023. Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej Pan Grzegorz Młynek wręczył Wójtowi zaświadczenie o wyborze na Wójta oraz życzył sumiennej i owocnej służby na rzecz mieszkańców Gminy Brzeźnica.

 

Pan Wójt Bogusław Antos w obecności radnych, sołtysów, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz zaproszonych gości złożył ślubowanie: „Obejmując urząd Wójta Gminy Brzeźnica, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy Brzeźnica” wypowiadając słowa „Tak mi dopomóż Bóg”


W tym miejscu nie zabrakło kwiatów, gratulacji i oklasków. W kolejnych punktach obrad powołano stałe komisje rady.

 

KOM REW M


Komisja rewizyjna -
Bartosz Ewa, Klaja Małgorzata, Mądry Mirosław, Mocała Bogusława, Tracz Stanisław

 

KOM SKARG M


Komisja skarg, wniosków i petycji -
Bartosz Ewa, Ewiak Barbara, Mądry Mirosław, Ostrowski Marian, Wyroba Krzysztof

 

KOM BUD M


Komisja planowania, budżetu, kultury, oświaty, sportu i bezpieczeństwa publicznego -
Ewiak Barbara, Jaskiernia Andrzej, Kozioł Jadwiga, Kutermak Adam, Ostrowski Marian, Pacułt Kazimierz, Przystał Edyta, Smagło Wojciech, Wadowski Paweł, Wyroba Krzysztof.

 

galeriaGaleria Fotograficzna >> zobacz