GL MWsparcie finansowe na odbudowę infrastruktury drogowej otrzymała Gmina Brzeźnica w wysokości 390 000 zł na remont drogi gminnej - ulicy Kolejowej w Łączanach i remont mostu w ciągu drogi Nowe Dwory – Brzeźnica.

 

 

 

 

 

W sobotę (2.03) w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie na ręce Wójta Gminy Bogusława Antosa promesę wręczyli wicepremier Beata Szydło, minister Joachim Brudziński oraz wojewoda małopolski Piotr Ćwik.


Minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński przyznał jednostkom samorządu terytorialnego z województwa małopolskiego promesy na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych oraz ruchów osuwiskowych ziemi.

Łącznie Małopolska otrzyma rekordową kwotę  96 149 000 złotych na 174 zadania !