OGLOSZENIEStarostwo Powiatowe w Wadowicach informuje, że kolejne spotkanie dot. „Programu Priorytetowego Czyste Powietrze” prowadzone przez Panią Katarzynę Bryzek – Głównego Specjalistę – Doradcę Energetycznego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie odbędzie się .....

 

 

 

 

w dniu 24 września 2019 r. (wtorek), w godz. 11 30 – 16 30  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wadowicach przy  ul. Batorego 2, 34-100 Wadowice w sali nr 11.

 

Ww. spotkanie będzie poprowadzone w formie ogólnego zebrania informacyjnego dla wszystkich uczestników, po którym zostaną przeprowadzone indywidualne konsultacje dla zainteresowanych ww. programem osób.