OGLOSZENIE

Starostwo Powiatowe w Wadowicach informuje, że kolejne spotkanie dot. „Programu Priorytetowego Czyste Powietrze” prowadzone przez Panią Katarzynę Bryzek – Głównego Specjalistę – Doradcę Energetycznego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie odbędzie się ....

 

 

 

 

w dniu 05 listopada 2019 r. (wtorek), w godz. 11:00 – 16:00  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wadowicach przy  ul. Batorego 2, 34-100 Wadowice w sali nr 11.

 

Ww. spotkanie będzie poprowadzone w formie ogólnego zebrania informacyjnego dla wszystkich uczestników w godz. 11:00 – 13:00.

 

Następnie prowadzone będą indywidualne konsultacje dla zainteresowanych ww. programem osób. Zapisy na indywidualne konsultacje prowadzone są telefonicznie pod numerem tel. 33 8734-209.