OSPZakupu specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla OSP Łączany oraz OSP Tłuczań zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu województwa małopolskiego w ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska 2019”.

 

 

 

 

Jednostki OSP wzbogaciły się o nowy sprzęt. OSP Łączany doposażono w dwa komplety aparatów powietrznych i dodatkowe dwie butle kompozytowe, a OSP Tłuczań zyskała dwa komplety ubrań ochronnych do działań bojowych oraz maszt akumulatorowy. Wartość zakupu to 22 723,00 zł, z czego ponad 8 000 zł to pozyskana dotacja w ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska 2019”.

 

Zakupiony sprzęt do działań operacyjnych został przekazany Jednostkom OSP w dniu 26 października br. w miejscowości Kopytówka podczas zorganizowanych ćwiczeń na obiekcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Brzeźnica.

 

MALOPOLSKA

 

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego