SENIORW Brzeźnicy przy ulicy Wiślanej (w budynku dawnej centrali) wkrótce zostanie otwarte kolejne miejsce w którym seniorzy będą czynnie spędzać wolny czas, rozwijać swoje pasje i spotykać się z innymi – Klub Seniora.

 

 

 

 

Wójt Gminy Brzeźnica chcąc zapewnić Seniorom warunki do aktywnego trybu życia i wspólnego spędzania czasu w ostatnich latach otworzył już dwa Dzienne Domy Seniora w miejscowości Marcyporęba oraz w miejscowości Łączany. Obie placówki cieszą się ogromnym zainteresowaniem.


W Klubie Seniora zajęć dla uczestników brakować nie będzie. Seniorzy skorzystają z usług w zakresie aktywności ruchowej, a także z bogatej oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej.

 

Całkowita wartość projektu wynosi 187 500 zł, z czego 150 000 zł stanowi otrzymane dofinansowanie w ramach rządowego Programu Wieloletniego Senior + na lata 2015-2020. Otwarcie Klubu Seniora planowane jest w ostatnim kwartale bieżącego roku po przeprowadzeniu prac adaptacyjnych budynku.