FDS 2020 D V2Samorząd pozyskał kolejne środki finansowe, tym razem na inwestycje drogowe z Funduszu Dróg Samorządowych.

 

 

 

 

 

Premier Mateusz Morawiecki zatwierdził listę zadań, które zostały objęte dofinansowaniem z tego Funduszu. Gminie Brzeźnica zostały przyznane pieniądze na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 470022K polegająca na budowie chodnika: odcinek I w km od 0+038 do km 0+096; odcinek II w km od 0+175 do km 0+263; odcinek III w km od 0+648 do km 0+712 w miejscowości Marcyporęba, Gmina Brzeźnica."

 

Otrzymana promesa na kwotę 186.433,00 zł. stanowi 60 % całkowitej wartości kosztów kwalifikowanych zadania oszacowanego na 310.722,50 zł. Niezwłocznie po przeprowadzeniu procedury przetargowej i wybraniu Wykonawcy rozpocznie się realizacja zadania.


Przypomnijmy, iż w ubiegłym roku w ramach tego funduszu gmina otrzymała dwie promesy na łączną kwotę 795 000 zł w ramach których w 2019 r. wykonano remont drogi gminnej nr 470007K i mostu w miejscowości Brzeźnica oraz remont drogi gminnej nr 470029K Nowe Dwory - Chrząstowice, a obecnie na moście w ciągu tej drogi wykonywany jest remont, którego prace zaplanowano do czerwca.