MARR LOGO

Jeśli od dawna szukasz pracy, masz więcej niż trzydzieści lat, chcesz być swoim szefem i mieszkasz w Powiecie Oświęcimskim, Wadowickim, Chrzanowskim, Olkuskim weź udział w naszym projekcie.

 

 

 

 

 

 

DK LogoZapraszamy do udziału w warsztatach plastycznych poprowadzonych przez dyplomowanego artystę - plastyka. Cykl warsztatów plastycznych będzie miał na celu stworzenie autoportretów/portretów mieszkańców Doliny Karpia.

GL MW dniu 26 czerwca 2018 roku na sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy odbyła się XXVII Sesja Rady Gminy Brzeźnica VII kadencji. Swoją obecnością licznie zaszczycili Radni, Sołtysi, Dyrektorzy jednostek organizacyjnych, pracownicy urzędu.

DOTACJEGmina Brzeźnica skutecznie stara się o pozyskanie środków zewnętrznych na remont infrastruktury drogowej i te starania przynoszą efekty.

SOLARDobra wiadomość dla wszystkich mieszkańców którzy w ubiegłym roku wyrazili chęć przystąpienia do realizacji przedsięwzięcia pn.: „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego" ponieważ otrzymają dotacje.