GL MW piątek (14.08) w remizie OSP Marcyporęba nastąpiło uroczyste przekazanie sprzętu zakupionego w celu zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Brzeźnica dotkniętymi skutkami powodzi w maju 2019 r.

 

 

 

 

EGZAMIN MŚwietne wyniki osiągnęli uczniowie Gminy Brzeźnica podczas tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. Średnia wyników klasyfikuje naszych uczniów w ścisłej czołówce w powiecie Wadowickim. Wyniki egzaminu są bardzo dobre pomimo, że był przeprowadzany w trudnym czasie i przy obostrzeniach sanitarnych.

 

 

 

 

DK LogoZapraszamy na IX Targi Turystyczne Doliny Karpia, które odbędą się 15 sierpnia 2020 roku na Rynku w Zatorze oraz na terenie każdej Gminy Doliny Karpia. Podczas Targów wystawcami będą użytkownicy oraz potencjalni użytkownicy znaku Marki Lokalnej Dolina Karpia, rękodzielnicy, restauratorzy, hotelarze, właściciele łowisk wędkarskich, gospodarstw agroturystycznych, gospodarstw rybackich, organizacje pozarządowe oraz lokalna branża turystyczna.

 

 

 

GL SES ABSOL MW dniu 12 lipca 2020 roku odbyła się XIX sesja VIII kadencji Rady Gminy Brzeźnica, która miała uroczysty charakter ze względu na podjęcie uchwały o udzieleniu Wójtowi Gminy wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Brzeźnica za 2020 rok.

 

 

 

WYBORY 2018 V4Przedstawiamy zestawienie głosowań w Gminie Brzeźnica w trakcie Wyborów Prezydenta RP 2020r II Tura.