Brzeźnica, dnia 17.01.2018

ZI.271.377.2017

 
 

Informacja z otwarcia ofert z dnia 17.01.2018r w zapytaniu ofertowym pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w Gminie Brzeźnica"

 

Część I: ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ROZDZIELCZEJ W MIEJSCOWOŚCI MARCYPORĘBA

Łącznie do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 17.01.2018 do godz. 10.30 złożono 5 ofert.

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania : 712.563,07 zł. brutto


Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty / brutto/ 88%

Wydłużenie okresu
gwarancji na roboty

12%

 

P.P.H.U. „TAD-BUD" Tadeusz Byczyński 32-052 RADZISZÓW, ul. Podlesie 139

553.623,00

72 miesiące
gwarancji

 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Inżynierii Sanitarnej Henryk Kawa Wyźrał 17, 34-103 WITANOWICE

600.275,21

72 miesiące
gwarancji

 

Zakład Instalacyjny „KAZMAR" Kazimierz Smyrak

Roczyny, ul. Szkolna 37, 34-120 ANDRYCHÓW

460.020,00

72 miesiące
gwarancji

 

Konsorcjum 

Lider : Firma Handlowo Usługowa INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna, 
Nieznanowice 50, 32-420 GDÓW 

Partner : INSTBUD Sp. z o.o. 
Nieznanowice 50, 32-420 GDÓW

428.040,00

72 miesiące
gwarancji

 

Firma Handlowo — Usługowa TRANS-KOP MORAWSCY Michał Morawski

Kossowa 101, 34-114 BRZEŹNICA

634.680,00

72 miesiące
gwarancji

Część II : ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z INSTALACJAMI ELEKTRYCZNYMI DO PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCIACH PASZKÓWKA I SOSNOWICE

Łącznie do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 17.01.2018 do godz. 10.30 złożono 4 oferty.

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania : 2.331.984,64 zł. brutto

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty / brutto/ 88%

Wydłużenie okresu
gwarancji na roboty

12%

 

FHU „WOLF" Sylwester Warmuz ul. Kalinowa 40, 34 -114 BRZEŹNICA

2.301.760,86

72 miesiące
gwarancji

 

EKOINSTAL Sp. z o.o. 34-200 SUCHA BESKIDZKA ul. Przemysłowa 8

3.018.722,22

72 miesiące
gwarancji

 

Konsorcjum 

Lider : Firma Handlowo Usługowa INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna, 
Nieznanowice 50, 32-420 GDÓW 

Partner : INSTBUD Sp. z o.o. 
Nieznanowice 50, 32-420 GDÓW

2.238.600,00

72 miesiące
gwarancji

 

GEM Piotr Momot 34-114 BRZEŹNICA Chrząstowice 60

1.944.937,50

72 miesiące
gwarancji

 

 

Oryginał dokumentu do pobrania >> pobierz