GMINA BRZEŹNICA

34-114 BRZEŹNICA, ul. Krakowska 109

 

Brzeźnica, dnia 16.02.2018r.

ZI.271.377.2017

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Dotyczy : postępowania nr ZI.271.377.2017 prowadzonego w trybie otwartego zapytania ofertowego na zadanie : „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w Gminie Brzeźnica"

                  

Gmina Brzeźnica informuje, że w postępowaniu zapytaniu ofertowym zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru Wykonawców zadań ujętych w wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 106) wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę :

 

Część I: ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ROZDZIELCZEJ W MIEJSCOWOŚCI MARCYPORĘBA

 

Oferta nr 4 Konsorcjum :
Lider : Firma Handlowo Usługowa INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna, 
Nieznanowice 50, 32-420 GDÓW 
Partner : INSTBUD Sp. z o.o. 
Nieznanowice 50, 32-420 GDÓW

 

Uzasadnienie wyboru :

Powyższa oferta została wybrana, ponieważ zgodnie z kryteriami podanymi w zapytaniu ofertowym okazała się najkorzystniejsza w bilansie ceny oraz okresu gwarancji i otrzymała 100 punktów.

Streszczenie porównania i oceny złożonych ofert :

 

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty / brutto/ 88%

Wydłużenie okresu
gwarancji na roboty 12%

Liczba punktów w kryterium cena

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji

 Suma punktów

1.

P.P.H.U. „TAD-BUD" Tadeusz Byczyński  32-052 RADZISZÓW, ul. Podlesie 139

553.623,00

72 miesiące
gwarancji

68,03

12

80,03

2.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Inżynierii Sanitarnej Henryk Kawa Wyźrał 17, 34-103 WITANOWICE

600.275,21

72 miesiące
gwarancji

62,74

12

74,74

3.

Zakład Instalacyjny „KAZMAR" Kazimierz Smyrak  Roczyny, ul. Szkolna 37, 34-120 ANDRYCHÓW

460.020,00

72 miesiące
gwarancji

81,87

12

93,87

4.

Konsorcjum 
Lider : Firma Handlowo Usługowa INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna, 
Nieznanowice 50, 32-420 GDÓW 
Partner : INSTBUD Sp. z o.o. 
Nieznanowice 50, 32-420 GDÓW

428.040,00

72 miesiące
gwarancji

88,00

12

100

5

Firma Handlowo — Usługowa TRANS-KOP MORAWSCY Michał Morawski

Kossowa 101, 34-114 BRZEŹNICA

634.680,00

72 miesiące
gwarancji

59,34

12

71,34

 

Część II : ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z INSTALACJAMI ELEKTRYCZNYMI DO PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCIACH PASZKÓWKA I SOSNOWICE

Oferta nr 4. Firma : GEM Piotr Momot,  34-114 BRZEŹNICA ,  Chrząstowice 60

Uzasadnienie wyboru :

Powyższa oferta została wybrana, ponieważ zgodnie z kryteriami podanymi w zapytaniu ofertowym okazała się najkorzystniejsza w bilansie ceny oraz okresu gwarancji i otrzymała 100 punktów.

Streszczenie porównania i oceny złożonych ofert :

 

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty / brutto/ 88%

Wydłużenie okresu
gwarancji na roboty 12%

Liczba punktów w kryterium cena

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji

Suma punktów

1.

FHU „WOLF" Sylwester Warmuz  ul. Kalinowa 40, 34 -114 BRZEŹNICA

2.301.760,86

72 miesiące
gwarancji

74,35

12

86,35

2.

EKOINSTAL Sp. z o.o. 34-200  SUCHA BESKIDZKA ul. Przemysłowa 8

3.018.722,22

72 miesiące
gwarancji

56,68

12

68,68

3.

Konsorcjum 
Lider : Firma Handlowo Usługowa INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna, 
Nieznanowice 50, 32-420 GDÓW

Partner : INSTBUD Sp. z o.o. 
Nieznanowice 50, 32-420 GDÓW

2.238.600,00

72 miesiące
gwarancji

76,45

12

88,45

4.

GEM Piotr Momot, 34-114 BRZEŹNICA Chrząstowice 60

1.944.937,50

72 miesiące
gwarancji

88,0

12

100,0

 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta. 

 

Oryginał Pisma >> pobierz