Brzeźnica, dnia 27.04.2018r.

ZP.271.73.2018

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Informacja z otwarcia ofert z dnia 27.04.2018r w zapytaniu ofertowym pn. „Na wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego podczas realizacji inwestycji w ramach projektu pn.: . „Utworzenie zaplecza – centrum komunikacji zbiorowej w Brzeźnicy poprzez przebudowę infrastruktury służącej obsłudze podróżnych”

 

Łącznie do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 27.04.2018 do godz. 10.00 złożono 3 oferty.

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania : 58.439,37 zł  brutto

 

Lp.


Nazwa Wykonawcy


Cena oferty / brutto/ 100%

1.


Firma PRODOM Stanisław Sypuła

Chrząstowice 90A,  34-114 BRZEŹNICA

27.900,00

2.


Zakład Budowlany Adam Kozłowski

34-100 WADOWICE  Pl. Obr. Westerplatte 13/10

17.097,00

3.


Przedsiębiorstwo Produkcji, Handlu i Usług „KOPROBUD” Ryszard Głowa

32-050 SKAWINA ul. Radziszowska 11

48.669,48