ZESTAWIENIE OFERT NA DOSTAWĘ WRAZ Z TRANSPORTEM I ROZŁADUNKIEM KRUSZYWA - KLIŃCA PORFIROWEGO NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA

 

Lp.

 

Nazwa firmy


Kwota brutto za 1 T

Kruszywa – klińca porfirowego


Kwota brutto za 400T

Klińca

porfirowego


Kwota brutto za 1 T

Kruszywa – niesortu porfirowego


Kwota brutto za 400T

niesortu

porfirowego

 

 

1.

 

Firma Handlowo Usługowa

MIX – Paweł Ciernia

34-114 Brzeźnica

Marcyporęba 132

 

65,1926.076,0055,3522.140,00

 

2.

 

TRANS-MAR

Zmechanizowane Roboty Ziemne i Transportowe

32-052 RADZISZÓW

Polanka Hallera 62

 

63,0025.200,0053,5021.400,00

 

3.

 

F.H.U.T. „ANNA”

Janusz Smajek

Brzezinka 39

34-114 BRZEŹNICA

 

66,0026.400,0056,5822.632,00

 

Informuję, że w prowadzonym zapytaniu ofertowym na zadanie „Dostawę wraz z transportem i rozładunkiem ( rozciągniecie po drodze ) kruszywa :

 

– kliniec porfirowy o granulacji 4,0-31,5 mm – 400 ton

- niesort porfirowy o granulacji 0,0-31,5 mm – 400 ton


złożono 3 oferty, do realizacji zamówienia wybrano ofertę nr 2: TRANS-MAR Zmechanizowane Roboty Ziemne i Transportowe 32-052 RADZISZÓW, Polanka Hallera 62

 

Termin podpisania umowy z Wykonawcą zostanie ustalony telefonicznie.

 

Dziękujemy Wykonawcom za złożenie ofert w niniejszym zapytaniu.

 

 

Do wiadomości :

  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Brzeźnica
  1. Strona internetowa www.brzeźnica.pl