Brzeźnica, dnia 09.07.2018 r.

Fn.3060.4.2018

 

Komunikat

 

w sprawie: ogłoszenia przetargu na wybór agenta emisji obligacji Gminy Brzeźnica wraz ze specyfikacją warunków przetargu

 

 

W odpowiedzi na prośbę jednego z oferentów zmianie ulega termin składania ofert:

 

OFERTĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ W URZĘDZIE GMINY BRZEŹNICA, NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO DNIA 16 LIPCA 2018 ROKU GODZ. 12.00        

 

 

Załączniki do pobrania : 

 

1. SIWZ oraz Załącznik nr 1 i 2pobierz