Nasz znak: GCUW.425.25.2018

 

  

Informacja z otwarcia ofert

 

Uprzejmie informuję, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Usługi transportowe w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Brzeźnica do szkół specjalnych w Skawinie, Wadowicach i Kaczynie w roku szkolnym 2018/2019” do dnia 19 lipca 2018 roku wpłynęły następujące oferty:

 

  • Część I: „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Brzeźnica do  Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Skawinie wraz z  zapewnieniem opieki podczas dowozu w roku szkolnym 2018/2019”:

 

1. INTER Jerzy Opozda, os. Złota Podkowa 28/1, 31 – 352 Kraków

 

- cena za 1 dzień dowozu wraz z opieką brutto: 534,60 zł;

- rok produkcji samochodu, którym będzie świadczona usługa: 2006;

- termin wykonania zamówienia: zgodnie z SIWZ;

- okres gwarancji: nie dotyczy;

- warunki płatności: zgodnie z SIWZ.

 

2. Usługi Transportowe i Przewozowe Dariusz Mikołajczyk, ul. Wikliniarzy 105, 34 – 103 Woźniki

 

- cena za 1 dzień dowozu wraz z opieką brutto: 208,00 zł;

- rok produkcji samochodu, którym będzie świadczona usługa: 2005;

- termin wykonania zamówienia: zgodnie z SIWZ;

- okres gwarancji: nie dotyczy;

- warunki płatności: zgodnie z SIWZ.

 

  • Część II: „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Brzeźnica do Zespołu Szkół Specjalnych w Wadowicach oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kaczynie wraz z zapewnieniem opieki podczas dowozu w roku szkolnym 2018/2019”:

 

1. INTER Jerzy Opozda, os. Złota Podkowa 28/1, 31 – 352 Kraków

 

- cena za 1 dzień dowozu wraz z opieką brutto: 750,60 zł;

- rok produkcji samochodu, którym będzie świadczona usługa: 2006;

- termin wykonania zamówienia: zgodnie z SIWZ;

- okres gwarancji: nie dotyczy;

- warunki płatności: zgodnie z SIWZ.

 

2. Usługi Transportowe i Przewozowe Dariusz Mikołajczyk, ul. Wikliniarzy 105, 34 – 103 Woźniki

 

- cena za 1 dzień dowozu wraz z opieką brutto: 189,00 zł;

- rok produkcji samochodu, którym będzie świadczona usługa: 2005;

- termin wykonania zamówienia: zgodnie z SIWZ;

- okres gwarancji: nie dotyczy;

- warunki płatności: zgodnie z SIWZ.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto: 75 953,00 zł.

 

Oryginał pisma do pobrania : pobierz