FN. 3060.5.2017

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Wójt Gminy Brzeźnica, ul. Krakowska 109, 34-114 BRZEŹNICA informuje, że zostało zakończone postępowanie i dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym na wybór Agenta emisji obligacji Gminy Brzeźnica

 

  1. Informuję, że wpłynęły 4 oferty, z których została wybrana oferta nr 1 wykonawcy :

 

Polska Kasa Oszczędności

Bank Polski SA

ul. Puławska 15

02-515 Warszawa

Oferta była najkorzystniejsza ze względu na najniższe koszty emisji obligacji.

Dziękujemy Wykonawcom za złożenie ofert w niniejszym postępowaniu.

 

Oryginał pisma do pobrania: pobierz