Nasz znak: GCUW.425.26.2018

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

I. Dyrektor Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Brzeźnicy, działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Dowóz i odwóz dzieci do szkół na terenie gminy Brzeźnica od 03.09.2018 r. do 21.06.2019 r.” (BZP 588471-N-2018 z dnia 12.07.2018 r.), za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy:

 

FIRMA TRANSPORTOWO – USŁUGOWA „F.T.U.” Magdalena Jakubas, Biadoliny Radłowskie 236, 32-828 Biadoliny Szlacheckie

 

Uzasadnienie wyboru:

1. W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy :

1) FIRMA TRANSPORTOWO – USŁUGOWA „F.T.U.” Magdalena Jakubas, Biadoliny Radłowskie 236, 32-828 Biadoliny Szlacheckie;

2) Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Pszczynie Sp. z o. o., ul. Wodzisławska 2, 43-200 Pszczyna;

3) MAL – BUS Malik Ewa, Malik Konrad Spółka Jawna, Czułów 16, 32-060 Liszki.

 

2. Zamawiający zastosował tzw. procedurę odwróconą, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.

3. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty.

4. Przy zastosowaniu kryteriów określonych w SIWZ przyznano ofertom następującą punktację:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium: „cena biletu brutto”Liczba punktów w kryterium: „rok produkcji autokaru”Liczba punktów w kryterium: „czas podstawienia autokaru zastępczego” Suma punktów
1.

FIRMA TRANSPORTOWO – USŁUGOWA „F.T.U.” Magdalena Jakubas, Biadoliny Radłowskie 236,

32-828 Biadoliny Szlacheckie

46,7120,0010,0076,71
2.


Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Pszczynie Sp. z o. o.,

ul. Wodzisławska 2, 43-200 Pszczyna

34,1312,0010,0056,13
3.
MAL – BUS Malik Ewa, Malik Konrad Spółka Jawna, Czułów 16, 32-060 Liszki

60,006,0010,0076,00

 

5. Oferta wybranego Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów w ocenie dokonanej przez Komisję Przetargową, oferta jest ważna, spełnia wymogi określone w SIWZ i nie podlega odrzuceniu.

II. Umowa z Wykonawcą, dotycząca realizacji przedmiotowego zadania, zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ustawy Pzp.

III. Dziękuję za zainteresowanie procedurą przetargową i złożenie ofert. Proszę o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Otrzymują:


1. Wykonawcy;
2. Tablica ogłoszeń;
3. Strona internetowa;
4. a/a.

 

Oryginał pisma do pobrania >> pobierz