ZP.271.268.2018 r. Brzeźnica: 11.10.2018 r.

 

Zaproszenie do składania ofert


Podstawa prawna: zgodnie z przepisami art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)

Do postępowania nie stosuje się w/w przepisów - zamówienie poniżej 30.000 euro.

 

Urząd Gminy Brzeźnica, przyjmuje oferty cenowe na:

 

Usługi odbioru wraz z przygotowaniem do transportu, transport i utylizacje odpadów zawierających azbest, z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Brzeźnica.

 

1. Warunki wymagane od Wykonawców.

  • Posiadają uprawnienia do wykonania działalności w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia tj: decyzje zezwalające na prowadzenie działalności polegającej na zbieraniu i transporcie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest wydanych na podstawie ustawy z dnia 27.04.2001 r, o odpadach ( tekst jednolity Dz. U z 2007r, Nr 39 poz.251 z późn. zm)
  • Posiadają potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
  • Posiadają aktualną umowę zwartą ze składowiskiem na odbiór tego rodzaju opadów

 

2. Termin wykonywania - do dnia 30 listopada 2018r.

 

3. Oferty należy składać: wg. załączonego formularza do ogłoszenia, który należy wypełnić i przesłać na adres Urzędu Gminy Brzeźnica , faksem 33 8792092,

e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 18.10.2018r do godz. 13.00

 

4. Bliższe informacje można uzyskać w :

Referacie Zamówień Publicznych i Inwestycji w Urzędzie Gminy Brzeźnica, 34-114 Brzeźnica, ul. Krakowska 109 pok. nr 35 ( II piętro) lub pod telefonem 033 8792-029 wew.51

 

5. Zamawiający udzieli zamówienia.

Wykonawcy, który spełniając opisane wyżej wymagania zaoferuje najniższą wartość brutto , określoną w załączniku nr 1 za 1 tonę odbioru azbestu.

Przez przyjęcie oferty do realizacji rozumie się zawarcie umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony telefonicznie o zaakceptowaniu oferty i dostarczeniu dokumentów wymienionych w załączniku nr 1

 

6. Po wyborze dostawcy z wybranym oferentem zostanie sporządzona umowa na usługi odbioru wraz z przygotowaniem do transportu, transport i utylizacje odpadów zawierających azbest, z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Brzeźnica.

 

7. Informacja o wyborze wykonawcy: zostaną zamieszczona na stronie internetowej Gminy Brzeźnica www.brzeznica.pl, wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony telefonicznie o podpisaniu umowy.

 

Załączniki do pobrania:

 

1. Oferta Cenowapobierz