Gmina Brzeźnica, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz. U z 2015 r. poz 2164 z późn. Zm. ) przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie przewiduje przeprowadzić w 2018 r.

 

Plan na 2018r. >> pobierz