ZESTAWIENIE OFERT NA DOSTAWĘ GAZU ZIEMNEGO DLA POTRZEB GMINY BRZEŹNICA W OKRESIE OD 01.01.2019 DO 31.12.2020

 

Lp.
Nazwa firmy

Cena oferty brutto
12 m-cy


Cena oferty brutto

24 m-ce

1.


Fortum Marketing and Sales Polska S.A.

Ul. Heweliusza 9

80-898 GDAŃSK


60.837,97


121.675,94

2.


PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o. o.

Biuro sieci Sprzedaży Południe

Katowicki Obszar Sprzedaży

Oś. Kopernika 10,

34-100 WADOWICE


59.395,04


118.790,08

3.


FITEN S.A.

Ul. Ligocka 103

40-568 KATOWICE


64.589,75


119.123,22

 

Informuję, że w prowadzonym zapytaniu ofertowym na zadanie DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO DLA POTRZEB GMINY BRZEŹNICA W OKRESIE OD 01.01.2019 DO 31.12.2020”

złożono 3 oferty, do realizacji zamówienia wybrano ofertę nr 2 PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o. o. Biuro sieci Sprzedaży Południe Katowicki Obszar Sprzedaży Oś. Kopernika 10,

34-100 WADOWICE

Termin podpisania umowy z Wykonawcą zostanie ustalony telefonicznie.

Dziękujemy Wykonawcom za złożenie ofert w niniejszym zapytaniu.

 

Do wiadomości :

 

  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Brzeźnica
  1. Strona internetowa www.brzeźnica.pl